Høy juridisk kompetanse. 

Anne Cathrine Røed

Advokat (H)

«Jeg ivrer for jus. 

Er løsningsorientert.

Opptatt av kvalitet,

og av å gi gode råd.»

 

Spørsmål om foreldelse?

Vår advokat har spisskompetanse  i foreldelse og har skrevet flere fagbøker og artikler om dette emnet.

Bistand i entrepriserett

LAGATA har arbeidet med entrepriserett i mer enn 25 år, og er spesialist på dette fagfeltet.

Rådgiverrett - Profesjonsansvar

Som forfatter av et bokverk på 1370 sider er vår advokat ekspert i rådgiverrett – som nå må sies å ha blitt et eget fagfelt. 

Juridisk rådgivning

Bistand med juridisk rådgivning i konkrete saker samt utforming av betenkninger og utredninger.

Prosedyre

Bistand i klagesaker og sivile saker, herunder behandling ved klage- eller bransjenemnd, forliksråd, domstol eller for voldgiftsrett.

Annen tvisteløsning

Bistand i forhandlinger, i rettsmekling,   ekstern mekling, som oppmann eller voldgiftsdommer.

Har du behov for juridisk ekspertise?

Ta kontakt på e-post advokat@lagata.no eller telefon 414 70 168.