Anne Cathrine Røed

Advokat med møterett for Høyesterett

Anne Cathrine Røed - erfaren advokat, tvisteløser og faglitterær forfatter

Bak LAGATA står advokat Anne Cathrine Røed. Hun har 25 års erfaring som advokat innenfor sentrale juridiske fagfelt.

LAGATAs advokat, Anne Cathrine Røed, har i all hovedsak arbeidet som forretningsadvokat siden hun ble jurist i 1994. Hun er spesialist innenfor entrepriserett, rådgiverrett og profesjonsansvar samt foreldelserett. Hun har også lang erfaring med kontraktsrett, offentlige anskaffelser, forsikringsrett og prosedyre.  

Anne Cathrine var partner i Advokatfirmaet Grettes entrepriseavdeling fra 2007 frem til hun etablerte LAGATA i 2020.


Anne Cathrine er opptatt av tvisteløsning. Hun har
 prosedert fem saker for Høyesterett, som alle gjaldt sentrale forretningsjuridiske og til dels obligasjonsrettslige problemstillinger. Anne Cathrine er også dreven innenfor andre former for tvisteløsning. Hun er sertifisert som mekler av Advokatforeningen, og medlem i det eksterne utvalget over rettsmeklere med særlig fagkyndighet innenfor entrepriserett som dekker domstolene på Østlandet. Hun er også på listen over Standard Norges oppmenn i entreprisetvister basert på NS 8405 og NS 8407, og har erfaring som oppmann og voldgiftsdommer.

 

Anne Cathrine var i flere år ranket som den eneste kvinnen innenfor fagfeltet «Construction» hos det prestisjefylte Legal500.

Anne Cathrine har skrevet flere juridiske fagbøker. Størst anerkjennelse har hennes fagbok «Foreldelse av fordringer» som utkom første gang i 1996. Den har blitt en unnværlig bok i det juridiske fagmiljøet. Boken er en omfattende kommentar til foreldelsesloven og benyttes hyppig både av dommere, advokater og jurister generelt. Høyesterett har vist til uttalelser i dette bokverket i flere rettsavgjørelser.

I august 2019 utkom 4. utgave av foreldelsesboken i en ny to binds utgave. Denne utgaven er en betydelig omarbeiding i forhold til forrige utgave og utgjør mer enn 1300 sider. Bokverket er sentralt for alle om vil lære alt om foreldelse. Ikke minst for advokater som er opptatt av ikke å trå feil.

Anne Cathrine har dessuten skrevet en omfattende bok om rådgivning innen bygg- og anlegg «Rådgiverrett. Om rådgivning i bygge- og anleggsprosjekter» – en to binds bok om rådgivere, prosjekterende, byggeledere og kontrollører og deres forhold til oppdragsgiver, det offentlige og tredjemenn. Dette er en oppfølger av en hennes tidligere bok «Byggeleder- og konsulentavtaler»  som utkom i 2006. Dette er en kommentarbok til NS 8403 med paralleller til NS 8401 og NS 8402. Denne boken har vært utsolgt fra forlaget i lang tid, men  er tilgjengelig i elektronisk format hos Gyldendal Rettsdata. Den nye boken vil dekke alle rådgiverstandardene og også omhandle bakgrunnsretten samt forholdet til tredjemann.

Har du behov for juridisk ekspertise? Ta kontakt.