Oversikt over foredrag

Her er et utvalg av foredrag som vår advokat, Anne Cathrine Røed, har holdt for kursarrangører og bransjeorganisasjoner. Foredrag holdt internt for klienter er ikke medtatt.

Rekkefølgen er ikke ordnet kronologisk, men etter ulike arrangører.

Foredrag i Regi av JURISTENES UTDANNINGSENTER - JUS

Det årlige advokatkurset – våren 2023
– Foreldelse NYHET KOMMER:
Det årlige kurset i tvangsfullbyrdelse og inkasso – høsten  2021
– Foreldelse av salgspant og ved tvangssalg
Fagkurs – samarbeid med Advokatforeningen – våren  2020
– Motregning og tilbakehold av omstridte krav  –  pga. avlyst pga. covid
Fagkurs – samarbeid med Advokatforeningen – våren  2020
– Motregning og tilbakehold av omstridte krav  –  pga. avlyst pga. covid
Det årlige ajourføringskurset i Tromsø, Bergen og Oslo – høsten 2016
– Foreldelse (nyheter)
Fagdagene – samarbeid med Advokatforeningen – Oslo  2011
– Foreldelse – et halvmaraton
Det årlige boligrettskurset – Sandefjord 2010
– Foreldelse av krav innenfor bolig eller eiendomsrett
Fordypningskurs i konkurs – Kristiansand 2010
– Foreldelse av styremedlemmers erstatningsansvar
Det årlige kontraktsrettskurset – Sandefjord 2007 
– Foreldelse av kontraktsrettslige garantikrav i lys av nyere Høyestrettspraksis
Det årlige boligrettskurset – Sandefjord 2006 
– Foreldelse av rådgivningsansvar
Det årlige kurset i tvangsfullbyrdelse og inkasso – Oslo 2006 
– Foreldelse ved tvangsfullbyrdelse
Det årlige ajourføringskurset i Tromsø, Bergen og Oslo høsten 1996
– Foreldelse – utvalgte emner 
 

Foredrag i regi av advokatENES - HR

Ansvar for rådgivere innen bygg og anlegg  – 12. mai 2020
– Utvalgte problemstillinger  

Foredrag i regi av advokatforeningen

Foredrag for Advokatforeningens lokale kretser  2005 – 2006
– Varsko og nye trender om foreldelse
Foredrag for Advokatforeningens lokale kretser  2005 – 2006
– Tvistelov og foreldelse
 

Foredrag i Regi AV Foreningen for Bygge- og Entrepriserett

Digitalt fagmøte i entrepriserettsforeningen – våren 2021 
– Prinsipielle betraktninger rundt Høyesteretts dom av 20. november 2020 
   HR-2020-2254 om rådgiverrett
Det årlige entrepriserettskurset på Holmsbu – høsten 2009
– Ansvar for forsinkede tegningsleveranser
Det årlige entrepriserettskurset på Holmsbu – høsten 2008
– Nyere dommer i entreprise- og anbudsrett
Det årlige entrepriserettskurset på Holmsbu – høsten 2005
– Foreldelse av rådgivningsansvar
 

Foredrag i Regi AV TEKNA - NITO - TFSK - RIF

Kursdagene i Trondheim – januar 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016
– Byggelederstandarden NS 8403 
Ansvar etter byggherreforskriften – høsten 2009
– Mangelshåndtering i bygge- og anleggskontrakter – høsten 2007

Foredrag i Regi AV RIF og ARkitektbedriftene

 Offentlige anskaffelser – nytt regelverk m.v – 2005 – 2009
 

Foredrag i regi av NBBL

Kurs i boligjuss – vinteren 2015
– Hvordan unngå bortfall av mangelskrav
Kurs i byggejuss – høsten 2008
– Oppfølgning av feil og mangler
 

Foredrag i regi av STANDARD ONLINE - StANDArD.NO - PRONORM

Overtakelse av bygg og anlegg – høsten 2009
Nye endringsregler i NS 8405 – sommeren 2009 
Byggelederkontrakter NS 8403  – høsten 2008
 

Foredrag for industrijuriStgruppen

Foreldelse av kontraktrettslige mangelskrav og garantikrav i lys av nyere Høyesterettspraksis  – vinteren 2008
 

Foredrag i regi av Eiendomsadvokatenes servicekontor

Foreldelse av kontraktrettslige mangelskrav og garantikrav i lys av nyere Høyesterettspraksis  – høsten 2009

Foredrag i regi av NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND - NEF

Plan- og bygningslovens regler om offentlige planer og forholdet til meglers opplysningsplikt  – våren 2008
 

Foredrag i regi av NOhr-con

Mangelshåndtering i bygge- og anleggskontrakter – høsten 2007