LAGATA

Advokatfirma LAGATA ble etablert i 2020 av advokat Anne Cathrine Røed. Firmaet har som formål å drive juridisk tjenesteyting i form av tradisjonell advokatrådgivning, prosedyre og annen tvisteløsning – herunder mekling, dommer- og oppmannsvirksomhet. I tillegg kommer foredrags- og kursvirksomhet på firmaets fagfelt. Hos LAGATA får du fagkunnskap som hos de største advokatfirmaene. Vi er et nisjefirma som kun leverer der vi er best. Vi er opptatt av å levere kvalitet og gi gode råd.

Advokatfirmaets hovedfokus er rettet mot forretningsjuridiske fagfelt innenfor entrepriserett, rådgiverrett, bolig- og eiendomsrett samt forsikringsrett. Firmaet er lokalisert i Sandvika i Bærum, men tjenestene ytes over hele landet da vi har avtaler med et co-work om bruk av kontor og møteromsfasiliteter. Vår advokat oppsøker også gjerne klienten hvis det er ønskelig. 

Hos LAGATA vil man oppleve personlig service. De vil få spisskompetanse, og oppleve at firmaets advokat, Anne Cathrine Røed, bistår fullt og helt. Anne Cathrine er opptatt av juss, men hennes fokus er å oppnå den beste løsningen for klienten. Hun er klar i talen, men også støttende. Målet er fornøyde klienter.

Firmanavnet LAGATA er en fornorskning av det norrøne Lagertha. Lagertha var i følge legender, en skjoldmøy som i viktigtiden hersket over Kattegat. Lagertha gikk i krig for likemenn.  Hun var lojal, uredd og kjempet for sine verdier.

Kontaktinfo

LAGATAs verdier

LAGATAs kjerneverdier er kvalitet, engasjement og integritet. Vi er opptatt av gode løsninger og klientens behov.

Det koster intet å be om pristilbud eller forhøre seg om våre tjenester.