Oversikt over tjenesteområder

Advokatfirmaet Lagata tilbyr spisskompetanse innenfor en rekke sentrale fagfelt. Disse kan naturlig deles i tre hovedområder:

Juridisk rådgivning

Bistand med juridisk rådgivning og utforming av betenkninger og utredninger.


Prosedyre

Bistand i klagesaker og sivile saker, herunder behandling ved klage- eller bransjenemnd, forliksråd, domstol eller for voldgiftsrett.

Annen tvisteløsning

Bistand i forhandlinger, i rettsmekling,  ekstern mekling, som oppmann eller som voldgiftsdommer.

Behov for bistand?

Det er uforpliktende å ta kontakt for mulig bistand.

Kursvirksomhet

Vi har lang erfaring med å holde foredrag, kurs og seminarer både for praktikere og jurister. Vi spesialutvikler også kurs som kan holdes internt hos den enkelte virksomhet.