Tilnærmet 30 års erfaring med forretningsjuss.

Høy juridisk kompetanse. 

 

Anne Cathrine Røed

Advokat - Møterett for Høyesterett

«Jeg ivrer for jus. 

Er løsningsorientert,

opptatt av kvalitet,

og av å gi gode råd.»

 

Juridisk rådgivning

Bistand med juridisk rådgivning og utforming av betenkninger og utredninger.

Prosedyre

Bistand i klagesaker og sivile saker, herunder behandling ved klage- eller bransjenemnd, forliksråd, domstol eller voldgiftsrett.

Annen tvisteløsning

Bistand i forhandlinger, i rettsmekling,  ekstern mekling, som oppmann eller voldgiftsdommer.

Ekspert i rådgiverrett

Anne Cathrine har nylig utgitt to omfattende bøker om rådgivning i bygge- og anleggsprosjekter. Bøkene gir en grundig omtale av de fire byggelederstandardene NS 8401, NS 8402 , NS 8402 og NS 8404. De er eget både for praktiskere og finslepne jurister i faget. Dette er den mest omfattende fremstillingen om emnet i norsk rett. Rådgiverrett er et av Anne Cathrines spesialfelt. Hun har tidligere utgitt boken "Byggeleder- og konsulentavtaler.

Rådgiverrett er skrevet av LAGATAs advokat Anne Cathrine Røed

Rådgiverrett. Om rådgivning i bygge- og anleggsprosjekter - 2 bind 1170 sider

Spørsmål om foreldelse?

Som forfatter av kommentarboken til foreldelsesloven får Anne Cathrine mange henvendelser om bistand i spørsmål om foreldelse. Dette gjelder ikke minst, fra advokater som ønsker råd om egen håndtering, svar på generelle problemstillinger eller konkrete saker.

Foreldelse av fordringer, 4. utgave 2019 - to bind i en egen kassett, 1350 sider.

OM LAGATA

Advokatfirma LAGATA AS ble etablert i januar 2020 av advokat Anne Cathrine Røed.  Hun arbeidet som  forretningsadvokat innenfor kontrakts- og entrepriserett i mer enn 25 år. De siste 13 årene forut for etableringen av LAGATA var hun partner i Advokatfirmaet Grettes entrepriseavdeling.            Anne Cathrine har et et god juridisk renommé, solid erfaring og høy kompetanse. Hennes bistand etterspørres av de som ønsker de beste på fagfeltet.

For så vidt gjelder valget om å etablere en helt egen advokatvirksomhet sier Anne Cathrine:

«Jeg vil tilbake der jeg jobbet tettere på jussen som fag. Jeg ønsker frihet til å jobbe når jeg vil og med det jeg vil, gjøre det jeg brenner for og mere til. Med LAGATA vil jeg skape et advokatfirma der klienten står i fokus –  der personlig kontakt og klientoppfølgning står i fokus.

Har du behov for juridisk ekspertise?

Ta kontakt.