Bortimot 25 års erfaring med forretningssjuss.

Høy juridisk kompetanse. 

 

Anne Cathrine Røed

Advokat - Møterett for Høyesterett

«Jeg ivrer for jus. 

Er løsningsorientert.

Opptatt av kvalitet,

og av å gi gode råd.»

 

Juridisk rådgivning

Bistand med juridisk rådgivning og utforming av betenkninger og utredninger.

Prosedyre

Bistand i klagesaker og sivile saker, herunder behandling ved klage- eller bransjenemnd, forliksråd, domstol eller voldgiftsrett.

Annen tvisteløsning

Bistand i forhandlinger, i rettsmekling,   ekstern mekling, som oppmann eller voldgiftsdommer.

Spesialist i entrepriserett.

Forfatter av to fagbøker om rådgiverrett. Oppmann og mekler.

Spørsmål om foreldelse?

Som forfatter av kommentarboken til foreldelsesloven får Anne Cathrine mange henvendelser om bistand i spørsmål om foreldelse. Dette gjelder ikke minst, fra advokater som ønsker råd om egen håndtering, svar på generelle problemstillinger eller konkrete saker.

Foreldelse av fordringer, 4. utgave 2019 - 2. bind i en egen kassett, 1350 sider.

Historien bak LAGATA

Advokatfirma LAGATA AS ble etablert i januar 2020 av advokat Anne Cathrine Røed.  Hun har mer enn 20 års erfaring som forretningsadvokat innenfor kontrakts- og entrepriserett. De siste 13 årene forut for etableringen av LAGATA var hun partner i Advokatfirmaet Grettes entrepriseavdeling. 

For så vidt gjelder valget om å etablere en helt egen advokatvirksomhet sier Anne Cathrine;

«Etter mer enn 20 år som forretningsadvokat innenfor kontrakts- og entrepriserett i to av Norges største advokatkontorer, har jeg valgt å starte for meg selv. Jeg vil tilbake der jeg jobbet tettere på jussen som fag. Jeg ønsker frihet til å jobbe når jeg vil og med det jeg vil, til fullt ut å kunne treffe egne beslutninger: det å ikke bare tenke lønnsomhet, men å balansere ut og gi etter for en iver: gjøre det jeg brenner for og mere til. …

Har du behov for juridisk ekspertise?

Ta kontakt.