Kursvirsomhet

Kurs om foreldelse

 Advokat Anne Cathrine Røed, er en erfaren kursholder. I anledning utgivelsen av fjerde utgave av bokverket «Foreldelse av fordringer» utvikler hun en rekke kurs om sentrale emner i bøkene. Disse er basert på moduler på 2 x 45 minutter som også kan settes sammen til hel eller halvdags kurs eller kortes ned til  45 min. Prisene per modul varier ut fra dybden i presentasjonen, alt ut fra om det er et grunnleggende eller et mer dyptgående kurs.
Bilde1

Grunnleggende om foreldelse

Allment om friststart og fristberegning

Friststart for kontakts - og misligholdskrav

Fristavbrudd ved rettslige skritt

Oppretting av prosessuelle feil

focus-photo-of-open-book-954198

Foreldelse av regresskrav

wall-bricks-220182

Foreldelse av garantikrav

.

abstract-antique-backdrop-background-129721

Foreldelse etter FAL

Avtaler om fristavbrudd

Foreldelse av regresskrav

Foreldelse av garantikrav

Kursene holdes av Anne Cathrine Røed. Hun har mer enn tyve års erfaring som advokat med rådgiverrett og er en erfaren kursholder. Hun har blant annet holdt kurs i regi av RIF, Tekna, TFSK, Norsk forening for Bygg- og entrepriserett, Standard Online, Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter. I tillegg kan nevnes kurs for mange statlige byggherrer, rådgiverbedrifter og forsikringsselskap.