Spørsmål om foreldelse?

Trenger du bistand i foreldelsesrett?

LAGATA tilbyr eksperthjelp.

Som forfatter av kommentarboken til foreldelsesloven får Anne Cathrine en mange henvendelser med spørsmål om foreldelse. Dette gjelder ikke minst fra advokater som har ønsker råd om egen håndtering, svar på generelle problemstillinger eller bistand med spørsmål eller konkrete saker. Du sparer mye tid på at svar gjerne kommer uten utredning.

I forordet til 4. utgave av boken Foreldelse av fordringer" skriver Anne Cathrine:

» …. det [er] hele 22 år siden første utgave [av denne boken] . I denne tiden har jeg prosedert hele fem*  [Høyesteretts]saker om foreldelse]. Det har vært en sann glede helt uavhengig av det endelige domsutfallet. Videre har jeg holdt en rekke foredrag om foreldelse, –  ikke minst for advokater og foretak som har vært opptatt av ikke å trå feil. Ut fra det har jeg oppfattet økt kunnskap og interesse for fagfeltet. Dessuten har jeg i mitt virke som, advokat blitt forelagt en rekke spennende oppdrag om foreldelse eller gitt råd og innspill i andres saker. Selv kjenner jeg en iver og entusiasme der det dukker opp nye problemstillinger, men forespørslene har tidvis blitt så vidt omfattende at jeg har måttet håndtere slike henvendelser som regulære advokatoppdrag. ….

Foreldelse av fordringer. 4. utgave 2019 - februar 2019.

*Per 2024 har det blitt syv saker for Høyesterett.