Kursvirsomhet

Kurs i rådgiverrett

Advokat Anne Cathrine Røed, er en erfaren kursholder. I anledning av at hennes bok «Rådgiverrett» utkommer våren 2020 er hun i ferd med å utvikle en rekke kurs om sentrale emner i boken. Disse er basert på moduler på 3 x 45 minutter men det også kan settes sammen til hel eller halvdags kurs eller kortes ned til  2 x 45 min eller en modul på 45 min. Prisene per modul varier ut fra dybden i presentasjonen, alt ut fra om det er et grunnleggende kurs eller et mer dyptgående kurs. 
Rådgiverrett er skrevet av LAGATAs advokat Anne Cathrine Røed

Innføring i rådgiverstandardene

NS 8401 og NS 8402

architect-architecture-artist-blur-268362 (1)

Krav til prosjekteringsmaterialet

long-exposure-photography-white-dome-building-interior-911758

Byggelederstandarden - NS 8403

architecture-ceiling-contemporary-escalator-275286

Rådgivernes profesjonsansvar

samuel-zeller-358865-unsplash

Opphavsrett og rettigheter til prosjekteringsmateriale

two-woman-walking-near-white-building-959323

Byggherreforskriften

close-up-of-the-steel-frame-structure-and-glass-panels-with-3137051

Transport og overføring av risiko for utført prosjektering

joel-filipe-171928-unsplash

Fullmakt og kommunikasjon

Ulike vederlagsformat og betaling

Roller iht plan- og bygningsloven

pexels-photo-2387798

Sanksjoner ved kontraktsbrudd

Kursene holdes av Anne Cathrine Røed. Hun har mer enn tyve års erfaring som advokat med rådgiverrett og er en erfaren kursholder. Hun har blant annet holdt kurs i regi av RIF, Tekna, TFSK, Norsk forening for Bygg- og entrepriserett, Standard Online, Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter. I tillegg kan nevnes kurs for mange statlige byggherrer, rådgiverbedrifter og forsikringsselskap.