Anne Cathrine Røed

Advokat med møterett for Høyesterett

Tillatelser og sertifiseringer

Sertifisert mekler i tvisteløsning – Advokatforeningen 2019
Møterett for Høyesterett (H) 2008
Advokatbevilling – Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 1997
Cand.jur. 1994
 

UTNEVNELSER

Fast ekstern rettsmekler fra  2018
Fast oppmann i tvister etter NS 8405 og NS 8407 – Standard Norge
 

ARbeidserfaring

Advokatfirmaet Lagata  –  Partner og advokat (H)  2020 —
Advokatfirmaet Grette  –  Partner og advokat (H) 2007 — 2019
Advokatfirmaet Grette  –  Senioradvokat  2005 — 2006
Advokatfirmaet Haavind  –  Fast advokat og senioradvokat  1998 — 2005
Dommerfullmektig  –  Asker og Bærum tingrett 1997 — 1998
Advokatfirmaet Haavind & Haga  – Fast advokat /fullm. 1994 — 1997
Vitenskapelig assistent  –  Institutt for Privatrett 1992 — 1993

UTDANNELSE

Universitetet i Oslo  –  Det juridiske fakultet 1998 — 1994 
Norges Markedshøyskole  –  Fagkurs- og grunnkurs i markedsføring 1997 — 1988
Asker videregående skole – Examen artium 1984 – 1987
 

ForfATTERSKAP

Fagbøker

«Foreldelse av fordringer. Kommentarer til lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen». Cappelen Damm Akademisk, 4. utgave  2019 2 bind – 1350 sider.  3. utgave 2010. 2. utgave 2004 og 1. utgave 1997.

«Byggeleder- og konsulentavtaler. Kommentarer til NS 8403 og paralleller til NS 8401 og NS 8402», Justinian forlag 2006, 500 sider.

Vitenskapelige artikler

 «Avbrudd av foreldelsesfrist ved voldgift – Særlig om endringen av foreldelsesloven § 15 nr. 3 og forholdet til voldgiftsloven § 23» – Artikkel i Nordisk Tidsskrift for Rettsvitenskap nr.2/2009 s. 254-276

«Byggegropa til besvær – om forholdet mellom byggherre og entreprenør etter nabolovens § 9»  – Artikkel i Festskrift til Entrepriserettsforeningen. På rett grunn, 2010 s. 364 – 381.

 

ANNET JURIDISK

 • Deltakelse i JUC – Juridisk nettverk for entrepriserett 2015  — 2016
 • Styremedlem i Den Norske Advokatforening, Oslo krets i 2001 — 2002
 • Utvalgsmedlem av Advokatforeningens lovutvalg for forbruker- og næringsrett 1999-2001
 • Negotiation Skills Workshop med forelesere fra Harvard Law School
 • Spesialfagsavhandling om lovvalg – «Tilbakeføring av stjålne og ulovlig eksporterte kulturgjenstander». Institutt for Privatrett.
 • Observatør under utarbeidelsen av Convention on Illicit Export and Transfer of Cultural Property. Unidroit 1993

FOREDRAGsHOLDER

I regi av bransjeorganisasjoner
 • Foreningen for Bygg- og entrepriserett
 • RIF – Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Norges Eiendomsmeklerforbund
 • Norges takseringsforbund
 •  NITO
 • TEKNO
 • NBBL
I regi av kursarrangører
 • JUS – Juristenes utdanningsenter
 • Advokatforeningen
 • Advokatenes – HR
 • Nohr-con
 • Tfsk
 • Standard Online /Pronorm