Kursvirksomhet

Oversikt over kurs

Advokat Anne Cathrine Røed er en erfaren kursholder. I anledning etableringen av LAGATA er  hun i ferd med å utvikle en rekke kurs innenfor firmaets fagfelt. Disse er basert på moduler på 2 x 45 minutter som også kan settes sammen til hel eller halvdags kurs eller kortes ned til  45 min. Prisene per modul varier ut fra dybden i presentasjonen, alt ut fra om det er et grunnleggende kurs eller et mer dyptgående kurs.

Kurs i entrepriserett

architect-architecture-artist-blur-268362 (1)

Kurs om rådgiverrett

Bilde1

Kurs om foreldelse

Regresskurs

Kurs om tilbakehold og motregning av omstridte krav

Daniel Watson at Pexels

Kurs om tilbakehold ved overdragelse av fast eiendom

Kurs om det objektive naboansvaret

black-and-white-blank-challenge-connect-262488

Kurs om profesjonsansvar

Pixabay at Pexels

Kurs om vern av bygningsrett

Roller iht plan- og bygningsloven

Ulike vederlagsformat og betaling

Testimonials Image

Sanksjoner ved kontraktsbrudd

Kursene holdes av Anne Cathrine Røed. Hun har mer enn tyve års erfaring som advokat med rådgiverrett og er en erfaren kursholder. Hun har blant annet holdt kurs i regi av RIF, Tekna, TFSK, Norsk forening for Bygg- og entrepriserett, Standard Online, Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter. I tillegg kan nevnes kurs for mange statlige byggherrer, rådgiverbedrifter og forsikringsselskap.